De Muysc cubun - Lengua Muisca


-iua#I suf. A fin de, con el fin de, para, a (Denota finalidad)

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2020).

-yioa  


Otras Fon. Gonz.*/jioa/Cons. */-ɨioa/

    Ver -iua.