De Muysc cubun - Lengua Muisca

gusqua#I sq. tr. Matar.  || gusqua#L_I muysca magusca loc. v. Verdugo (lit. el que mata gente)

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

gûsqua

Fon. Gonz.*/ɣuːskua/ Cons. */ɣuːskua/
Ver gusqua.
    {{{GRUPO}}}