De Muysc cubun - Lengua Muisca

hazahua#I s. Romadizo, catarro, gripa.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

hazahua, hazahûa

Fon. Gonz.*/hatʂahua/ Cons. */hatsahua/
    {{{GRUPO}}}
    I. s. Romadizo, catarro, gripa. 

    Romadizo. Hua [o] hazahua [o] huahaza. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 110r

    Ver también "Gripa": bahazysuca, hazahua, hua, huahaza, sahaza, tytysuca

    Ikʉ (Arhuaco): juzanʉ - gripa (Frank )