De Muysc cubun - Lengua Muisca

m
m
 
Línea 7: Línea 7:
 
|GRUPO        = a:e
 
|GRUPO        = a:e
 
|MORFOLOGIA    =  
 
|MORFOLOGIA    =  
|HOMO          = ta
 
 
}}
 
}}
  

Revisión actual del 19:41 1 ene 2020


taa#I num. Seis.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2021).

taa  


Otras Fon. Gonz.*/taa/Cons. */taa/

Var. ta(3), taâ.
  I. num.  Seis. 
  taa.png

  Diez y seis. Quihichata â. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 59r

  Ta. Seis. (Dueñas G., Gómez D. & Melo L, 2011.) - Gra. Lu. fol. 109r

  Ver también "Seis": taa, taana, taso

  Ver también "Número": aca, ata, boza, cuhupqua, gueta, hyzca, mica, muyhyca, quihicha, suhuza, taa, tama, ubchihica

  Uwa Raw riya: terai - Seis ({{{3}}} )
  uwa central: téraya - Seis (Headland )
  Ikʉ (Arhuaco): chinhwa - seis (Frank )