De Muysc cubun - Lengua Muisca

Línea 13: Línea 13:
 
2. '''b/m~'''. Envolver, rodar. Imperativo: '''benao'''.
 
2. '''b/m~'''. Envolver, rodar. Imperativo: '''benao'''.
 
{{dic_anonymous|Reuoluerse en la rropa, enborujarse. ''Foic zbenansuca, ropac zebenansuca''. |fol 108v}}
 
{{dic_anonymous|Reuoluerse en la rropa, enborujarse. ''Foic zbenansuca, ropac zebenansuca''. |fol 108v}}
{{dic_anonymous|Emboluer, esto es, arollar la misma cosa. ''Zemenasuca. Estera benao'', arrolla la estera.|fol 69r}}
 
{{dic_anonymous|Rodar. ''Zebenansuca''.|fol 110r}}
 
  
  

Revisión del 12:16 26 feb 2011