De Muysc cubun - Lengua Muisca

quynta#I s. Arruga.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

quynta

Fon. Gonz.*/kɨnta/ Cons. */kɨnta/
    {{{GRUPO}}}
    I. s. Arruga. 

    Ruga = quynta. l. ziquy. [sic] (Giraldo & Gómez, 2012) - Ms. 2923. fol. 37v

    Ver también "Arrugar": chuctansuca, gynsuca, quybansuca, quynta, quyntansuca, ziquy, ziquynsuca