De Muysc cubun - Lengua Muisca


-iua#I suf. A fin de, con el fin de, para, a (Denota finalidad)

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2021).
-ioa
Fon. Gonz.*/ioa/ Cons. */-ioa/
Ver -iua.