De Muysc cubun - Lengua Muisca


bospquaoa#I s. Criado/a, mozo/a (Persona que servía en el servicio doméstico)

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2021).
bosquaoa
Fon. Gonz.*/βoskuaoa/ Cons. */βoskuaoa/