De Muysc cubun - Lengua Muisca


moza#I adv. Dentro de dos días, pasado mañana.  || moza#II loc. adv. Dos días después

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2022).
môʒha
Fon. Gonz.*/moːtʂa/ Cons. */moːtsa/
Ver moza.
    {{{GRUPO}}}