De Muysc cubun - Lengua Muisca


saa#I interj. ¡Aah! (usada para manifestar admiración y espanto).

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2021).
sa(4)
Fon. Gonz.*/sa/ Cons. */sa/
Hom. sa, sa(2), sa(3), sa(4).
Ver saa.