De Muysc cubun - Lengua Muisca

pquohoza#I s. Garguero, tráquea.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

pquohoza

Fon. Gonz.*/pkuhotʂa/ Cons. */pkuohotsa/
    {{{GRUPO}}}
    I. s. Garguero, tráquea. 

    Guarguero. Pquohoza. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 78r

    Ver también "Cuello": biza, bize quyne, chyza, gy quihicha, gy(2), gyquyn, hita, iospqua, pquohoza, quihicha, uinpqua, zoipqua, zoipquyta

    Comentarios: En cundiboyacense "güargero".