De Muysc cubun - Lengua Muisca


xihisqua#I sq. tr. Cortar, vadear, atravesar (una corriente de agua por la parte menos profunda)

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2021).

xisqua  


Otras Fon. Gonz.*/sihiskua/Cons. */siskua/

Hom. xisqua, xisqua(2).